Paviments exteriors 30x30, 40x40, 60x40, 50x50 /Terratzo modular - Raspallats aa - Rentat canto rodat marbre
Paviment antilliscant C-3, rentat vibropremsat
Còdols de marbre
Aparença:
  • Raspallada
  • Rentada
Destaquem:
  • Fàcil manteniment
  • Possibilitat de diferents amplades en les juntes en funció del disseny
  • Paviment espais urbans
  • Ús residencial

40x40X4 cm ; àrid 15/25 mm

PR-50 Blanc

PR-50 Blanc

 
PR-50 Blanc PR-70 Blanc
Piscines | Jardins | Terrasses | Zones peatonals | Espais urbans | Ús exterior
Sòcols per a tots els models

Sòcols per a tots els models

Sòcol bisellat per a tots els models 40 x 7 x 1,5 cm
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal