Bigues pretensades formigó - Biga T-21 - Autoresistent
Biga formigó
Cobertes: encadellat i teula, xapes de fibrociment i metàl·liques, dintells
Destaquem:
  • Bigues dissenyades per a treballar amb tots els encadellats
  • Oferim més diverses solucions segons necessitats
Estoc permanent amb mides múltiples de 10 cm. Entrega immediata.

Prefabricats Lomar S.L. pot subministrar-los tots els materials necessaris per a la realització dels sostres:
Revoltons, negatius, connectors, malles, cèrcols, jàsseres, arcs, safates, tapes, etc.

De 5,80 a 6,80 ml

T-21-C

 
T-21-C
Ús industrial | ús residencial | adaptat CTE | EHE08
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal