Relacionats
TOTS ELS PRODUCTESPaviments exteriors 30x30, 40x40, 60x40, 50x50 /Terratzo modular Paviments interiors terratzo Bigues pretensades formigó Revoltons
Raspallats aa Rentat de marbre Rentat canto rodat marbre Raspallats pedra de riu Rentat canto rodat riu Pergamí Textura de motlle Buixardat Textura de motlle Pissarra Textura de motlle Palamós Textura de motlle Rajola llisa Textura llisa Bellstone Encaix sense junta Empedrat Diferents sanefes Granallat Granallats Terratzo Modular Polit 36 pastilles Polit 5 pastilles Polit 6 pastilles Terratzo Microgra 40x40 Jaspiat Uniforme Especial garatges Amb àrid berroqueny Terratzo Gra Mig 40x40 Jaspiat Uniforme Terratzo Gra Mig/Gran 40x40 Jaspiat Uniforme Semi T-12 Semiresistent Sota comanda Biga T-18 Autoportant Autoresistent Semiresistent Sota comanda Biga T-21 Autoportant Autoresistent Semiresistent Sota comanda De 60 Ceràmica Formigó KP1 -Lomar Porex De 70 Ceràmica Formigó Porex De 71 Doble biga Ceràmica Formigó KP1 -Lomar De 81 Doble biga Ceràmica Formigó Porex
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal