T-12 Autorització d'ús 10125 - Fitxa de característiques tècniques del sostre de biguetes pretensades. Revoltó polipropilè Lomar KP-1
Fitxa completa
Característiques comunes
Certificat marcatge CE
Premi Cambra de Comerç de Barcelona
Catàleg 2010
Mapa
Mostra un mapa més gran

PREFABRICATS LOMAR C/ Muntanyola, 2
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 07 50 - Fax 93 879 02 67


Avís legal