Bigues pretensades de formigó

Bigues pretensades de formigó

Les bigues pretensades de formigó són essencials en la construcció moderna, aportant solidesa i eficiència en diversos projectes, des de ponts fins a aparcaments subterranis.

La seva fabricació implica l’ús de cables d’acer de gran tensió, augmentant la capacitat de càrrega i millorant la resistència a la flexió.

A més, aquestes bigues permeten dissenys més lleugers i econòmics, gràcies a la seva capacitat per cobrir grans llums sense necessitat de suports intermedis, optimitzant l’ús dels espais i reduint el cost i el temps de construcció.

El desenvolupament tecnològic en la producció de bigues pretensades obre noves possibilitats en l’arquitectura i l’enginyeria, permetent la creació d’estructures més complexes i estèticament agradables.

Aquesta innovació s’acompanya d’un enfocament sostenible, ja que el procés de fabricació busca minimitzar l’impacte ambiental, utilitzant materials i mètodes que redueixen les emissions de carboni i fomenten l’eficiència energètica.

Tanmateix, l’aplicació de bigues pretensades no es limita a grans projectes industrials o infraestructures públiques; també es troben en la construcció d’habitatges, centres comercials i altres edificacions que beneficien de les seves propietats.

La seva versatilitat i rendiment les fan una opció preferida pels professionals del sector, que valoren la combinació única de durabilitat, estalvi econòmic i estètica que aquest material ofereix.

En resum, les bigues pretensades de formigó representen una solució avançada que respon als desafiaments de l’enginyeria moderna, marcant un punt d’inflexió en el disseny i la construcció d’espais que defineixen el nostre entorn.

Prefabricats Lomar SL

Biga T-11 Semibiga

Prefabricats Lomar SL

Biga T-18 Autoresistent/Autoportant

Prefabricats Lomar SL

Biga T-22 Autoresistent/Autoportant

 

Algun projecte en ment?