Bigues pretensades de formigó

Bigues pretensades de formigó

Són elements estructurals clau per a la construcció d’edificis i infraestructures de gran envergadura. Aquestes bigues, preteses amb cables d’acer de gran resistència, ofereixen una capacitat de càrrega superior i una resistència a flexió excepcional.

El seu ús és freqüent en l’edificació de ponts, edificis industrials i aparcaments subterranis, ja que proporcionen solucions estructurals eficients i possibilitats de llargues espansions sense suports intermedis.

Amb una reducció del pes de les estructures, les bigues pretensades de formigó ofereixen avantatges clau en termes de rendiment i durabilitat.

Prefabricats Lomar SL

Biga T-11 Semibiga

Prefabricats Lomar SL

Biga T-18 Autoresistent/Autoportant

Prefabricats Lomar SL

Biga T-22 Autoresistent/Autoportant

 

Algun projecte en ment?